m11

Danmarks kloaksystemer er under et massiv pres. Grunden er simpelthen, at de er skabt i en tid uden for mange ressourcer. Og den svage tilgang som kloaksystemerne har, medfører at når de store skybrud kommer forbi, er den en tendens til at kloakkerne giver efter.

Bor du i et område hvor der ofte hænder oversvømmelser på din grund, fordi kloakken er underdimensioneret? Eller befinder du dig et sted, hvor det bliver en noget dyr omgang at flytte vandet, der er faldet, hen til kloakken?

Tag et kig på en faskine. Måske er løsningen på netop dit problem.

Faskinens funktion

Faskinen er et hulrum under jorden, hvortil spildevandet fra dine nedløbsrør rinder ned. Her lagres det nærmest som i et underjordisk badebassin, hvilket har til formål at stoppe vandet fra at rinde ud i spildevandskloakken og gå til spilde. I stedet siver vandet fra faskinens hulrum senere hen ned i undergrunden, hvor det bliver en del af vores grundvand.

Typisk lægger prisen på en faskine mellem 5.000-8.000, når en kloakmester kommer ud og installere den.

Det er også muligt selv at sætte den op. Her tilbyder hjemmesiden et udvalg af diverse faskine blokke, som man kan vælge imellem, når man skal i gang.

​​En faskine hjælper dit kloaksystem

Ved brug af en faskine aflaster du dit kloaksystem dristigt. En del nedbør løber i stedet for at strømme imod spildevandskloakken og skabe oversvømmelse ned i et regnvandsdepot, som herefter holder på vandet. På lang sigt er en faskine den billigere løsning, specielt hvis du befinder dig et sted, hvor det er besværgeligt for kloakken at komme i kontakt med den faldne nedbør, og man derfor er nødt til at kontakte en kloakmester.

En metode til at sikre rent drikkevand for fremtiden

Ikke nok med en billig udvej og giver færre oversvømmelser. Ved brug af en faskine er du automatisk med til at beskytte miljøet og sikre vores grundvand. Regnvandsfaskinen samler vandet i et depot, hvorfra det siver ned i undergrunden og bliver en del af vores grundvand. Efterfølgende kan vi så pumpe det op og bruge det som rent drikkevand. Det vil altså sige, at alt det vand, der ellers kunne have ligget på overfladen grundet en oversvømmelse i stedet bruges som rent drikkevand verden over både nu og for de fremtidige generationer.

Alternativer

Hvis faskinen ikke lige er noget, som får alle dine klokker til at ringe, så er der heldigvis også andre effektive alternative for opsamlingen af spildevand i haven. Eksempelvis et regnbed. Dette består af et sænket stykke jord, hvor vandet så rinder ned i, og dermed siver det ikke ud til kloakken. Der er også en regnvandstank, som man typisk ville placere ved et nedløbsrør og have til at opsamle vand. Vandet vil man typisk bruge til formål som at vaske bilen eller vande blomster. Regnvandstanken medvirker altså til et bedre miljø, ved at man genbruger vandet og derfor ikke lader store mængder af det rene drikkevand gå til spilde.