m11

Transientbeskyttelse er ikke et ord de fleste mennesker har i deres ordforråd. Det er ret komplekst, men faktisk mere vigtigt end man tror. Transientbeskyttelse, også kendt som SPD beskyttelse (Surge Protective Device), er afgørende for at beskytte elektriske installationer mod transiente overspændinger, som kan stamme fra lynnedslag eller koblinger i bygningens forsyningsinstallationer. Disse overspændinger kan forekomme på alle typer kabelinstallationer, herunder højspænding, lavspænding, automatik-, signal- og IT-installationer.

 

Krav og Installation af transientbeskyttelse

I henhold til DS/HC 60364-4-443 er der i de fleste elinstallationer et krav om at installere beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger. Dette krav omfatter installation af en Type 2 transientbeskyttelse.

 

Der er dog undtagelser for kravet om SPD-beskyttelse i boliger, hvor en risikovurdering iht. afsnit 443.5 i standarden kan godtgøre, at risikoen er så lav, at det ikke er nødvendigt at installere beskyttelsen. Hvis der ikke udarbejdes en risikovurdering, skal kravet om installation af overspændingsbeskyttelse altid overholdes.

 

Installation af overspændingsafledere

En overspændingsafleder i en lavspændingsinstallation installeres mellem de tre faser og nul på jordingsanlægget. På et automatik-, signal- eller IT-anlæg installeres transientbeskyttelse mellem de enkelte signalledere og jord samt indbyrdes imellem signallederne.

 

Det er vigtigt at sikre, at den korrekte type transientbeskyttelse installeres i henhold til standarder og retningslinjer for at beskytte elektriske installationer effektivt mod transiente overspændinger og minimere risikoen for skader og nedbrud. Ved tvivl bør en professionel konsulent eller installatør konsulteres for at sikre korrekt installation og beskyttelse.

 

Kontakt en professionel

 

Det er vigtigt at kontakte en professionel, når man overvejer transientbeskyttelse, da installationen kræver ekspertise og viden om elektriske installationer. En professionel vil kunne foretage en korrekt vurdering af behovet for transientbeskyttelse og sikre, at den rigtige type og størrelse af beskyttelsesudstyr installeres korrekt. Dette er afgørende for at beskytte elektriske installationer effektivt og minimere risikoen for skader og nedbrud. Professionelle vil også være opdaterede med de seneste standarder og retningslinjer, der sikrer korrekt installation og overholdelse af lovgivningen.